• فایل های مجاز تا سقف ۴ مگابایت: jpg, gif, png, pdf, docx
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, docx.